Συμμετοχή της ΚΥΚΛΩΨ στην έντυπη έκδοση του πλέον έγκριτου περιοδικού European Supermarket Magazine

Υλοποιώντας με συνέπεια τη στρατηγική της για ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στον εξαγωγικό της χαρακτήρα η ΚΥΚΛΩΨ συμμετέχει στην έντυπη έκδοση του πλέον έγκριτου περιοδικού European Supermarket Magazine στην έκδοση 5 Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016 , στην έκδοση 6 Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016, στις εκδόσεις Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017 και Μάρτιος - Απρίλιος 2017, στην έκδοση Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017 και στις εκδόσεις Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 και Μάρτιος - Απρίλιος 2018.

© CYCLOPS    κατασκευή eshop Softways