Διασφάλιση ποιότητας


Η Κύκλωψ Α.Ε. διασφαλίζει την ποιότητα όλων των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών της, με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

  • ISO 9001:2015 σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τις ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης.
  • ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για τις ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης.
  • Συμμετοχή βάσει του νόμου 2939/01 στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), το οποίο οργανώνει η Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης – ανακύκλωσης Α.Ε.

    • Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διακατέχει την εταιρεία ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε, είναι στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει στους πελάτες της αλλά και στους καταναλωτές των προϊόντων της, την εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας BSCI (Business Social Compliance Initiative). Έπειτα από μία σειρά διαδικασιών, εκπαιδεύσεων, συμμορφώσεων, και επιθεωρήσεων, η εταιρεία εγγράφηκε επιτυχώς στο μητρώο του BSCI με DBID 399172.
      Ο κώδικας BSCI είναι ένας διεθνής κώδικας δεοντολογίας που αναπτύχθηκε από τον Σύνδεσµο Εξωτερικού Eµπορίου (FTA) ,προκειµένου να δηµιουργηθούν ενιαία κοινωνικά πρότυπα, γνωρίζοντας πως το διεθνές εμπόριο αποτελεί βασικό μέσο για την ανθρώπινη ευημερία και την κοινωνική οικονομική ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες του BSCI δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σε αυτό.© CYCLOPS    κατασκευή eshop Softways