Διασφάλιση ποιότητας


Η Κύκλωψ Α.Ε. διασφαλίζει την ποιότητα όλων των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών της, με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις :

  • ISO 14001:2004 σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος για τις ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης.
  • Συμμετοχή βάσει του νόμου 2939/01 στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), το οποίο οργανώνει η Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης – ανακύκλωσης Α.Ε.© CYCLOPS    κατασκευή eshop Softways