Μηχανικός Παραγωγής (Έδρα : Νέα Βύσσα , Ορεστιάδος)

Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ιδανικά πτυχιούχος τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • Άριστη Γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office). Γνώση συστημάτων ERP,επιθυμητή.
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης

Αρμοδιότητες:

 • Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση της παραγωγής
 • Συλλογή στατιστικών δεδομένων λειτουργίας της παραγωγής, προγραμματισμός και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

 •  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 •  Δυναμικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.
 •  Προοπτικές εξέλιξης και περιθώρια ανάπτυξης
 •  Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση
© CYCLOPS    κατασκευή eshop Softways