ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ & ΝΗΣΩΝ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο κατάλληλος συνεργάτης θα ενταχθεί στο τμήμα πωλήσεων της εταιρίας.

Θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των ποσοτικών & ποιοτικών στόχων και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της περιοχής ευθύνης του.

 

Τυπικά προσόντα:

 •  Απόφοιτος Σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, Οικονομικών, Τεχνικής κατεύθυνσης.
 •  Γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office ,Outlook ,Excel, Word, Powerpoint). Γνώση συστημάτων ERP,επιθυμητή.
 •  Γνώση Αγγλικών βασικού επιπέδου.
 •  Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.

Εμπειρία/Δεξιότητες:

 •  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο χώρο των πωλήσεων (Λιανεμπόριο, Χονδρεμπόριο,B2B) κατά προτίμηση σε παρεμφερή κλάδο.
 •  Γνώστης της αγοράς στην περιοχή ευθύνης.
 •  Ευχέρεια στην επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση.

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα:

 •  Διαχείριση των υπαρχόντων πελατών και την εξεύρεση νέων.
 •  Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων βάσει  πλάνου πωλήσεων. 
 •  Ανάπτυξη τζίρου & κωδικολογίου. Προώθηση νέων προϊόντων.
 •  Έρευνα αγοράς. Συνεχής παρακολούθηση – ανάλυση ανταγωνισμού.
 •  Προγραμματισμός πλάνου επισκέψεων & ταξιδιών.
 •  Τακτικές αναφορές προς τη Διεύθυνση πωλήσεων.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 •  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Δυναμικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.
 •  Διαρκής υποστήριξη on the job.
© CYCLOPS    κατασκευή eshop Softways